ردیف نام خانوادگی نام دانشگاه مقطع تحصیلی رشته
1 عزیزی اسماعیل روانسر آزاد  برق
2 قادری تبار لایق      
3 حبیبی تحسین     آموزش ابتدایی