ردیف   نام خانوادگی      نام   دانشگاه   مقطع تحصیلی      رشته

1

گل آور

غلامرضا

قم

کارشناسی

قضایی

2

روزگرد

ولی ا...

کرمانشاه

کاردانی

الهیات

3

جهان بیگی

حمزه

اسلام آباد

تربیت معلم

آموزش ابتدایی

4

گرامی

تیمور

تهران

کاردانی

امورپرورشی-تربیت معلم

5

فرهادی

شاهرخ

تهران

دکتری

پزشکی

6

نوری

مجید

تهران

کارشناسی

فنی مهندسی

7

خسروآبادی

کیومرث

تهران

دکتری

پزشکی

8

فتاحی

همت

 

کاردانی

تربیت معلم

9

عباسی

حشمت اله

اسلام آباد

تربیت معلم

آموزش ابتدایی

10

شیربیگی

حشمت اله

تهران

دکتری

پزشکی

11

قنبری

اسداله