ردیف نام خانوادگی نام دانشگاه مقطع تحصیلی رشته
1 خسروی قاسم     آموزش ابتدایی
2 طاوسی نیا کیومرث